Prijsupdates en prijsmatchen

Lyst is een internationale zoekmachine voor mode, waar je artikelen kunt shoppen van verkopers over de hele wereld. Alle prijzen worden door de verkoper die het artikel op voorraad heeft bepaald en prijzen worden gedurende de dag bijgewerkt op Lyst.

Het is voor Lyst niet mogelijk om prijzen van artikelen te matchen. We adviseren je het Helpcentrum op de website van de verkoper te bekijken om hun beleid omtrent het matchen van prijzen te controleren, voordat je contact opneemt met hun team (je vindt de naam van de verkoper op de artikelpagina op Lyst).


Als je van mening bent dat er sprake is van een prijsverschil of vertraging in de aanpassing van de prijs, neem dan contact op met ons klantenserviceteam. We verzoeken je vriendelijk de link naar het artikel in je bericht te vermelden.

Was dit artikel nuttig?